Dagbesteding

Dagbesteding

Naar verwachting zal de komende jaren bijna de helft van het budget verschuiven van de AWBZ naar de gemeente in de Wmo. In allerlei zorgbudgetten wordt gesneden, direct of indirect. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het bestaansrecht van veel aanwezige en nieuwe dagbestedingsprojecten.

De dagbesteding managers en hun bestuurders zijn het onderling wel eens dat door bovengenoemde ontwikkelingen de dagbestedingformules die gericht zijn op meedoen in de maatschappij zichzelf steeds meer zichtbaarder moeten maken in de maatschappij. Ze moeten laten zien wat ze kunnen en binnen de markt waarin ze werken meer bedrijfskundig opereren.

Een dagbesteding daadwerkelijk in de maatschappij neerzetten onder het label “zichtbaarder en bedrijfskundig verantwoord” betekent dat het begrip “Ondernemen” geïntroduceerd wordt. Hierdoor is men niet meer honderd procent afhankelijkheid van de financiering uit de zorg, maar wordt er zelf ook een steentje bijgedragen.

Caerin is ontstaan uit de behoefte van diverse zorgondernemers aan advisering en begeleiding om dagbestedingen die gericht zijn op meedoen in de maatschappij meer ondernemersgericht te maken, waardoor grote besparingen of juist extra opbrengsten te genereren zijn. Vanuit verschillende bedrijfskundige invalshoeken ondersteunt en traint Caerin de leidinggevende(n)/bedrijfsleider(s) van de dagbesteding, waarbij de kwaliteit van de zorg voor de client niet uit het oog wordt verloren.

Tevens kwam de vraag voor personeel. Na een succesvolle formule bent u wellicht op zoek naar nieuwe clienten en personeel (begeleiders). Eén online vacaturebank voor dagbestedingsprojecten. Een landelijke initiatief wat ervoor zorgt dat  dagbestedingsprojecten en werkzoekenden elkaar vinden. Op deze website kunnen vacatures worden geplaats én worden gevonden. www.zoekjedagbesteding.nl

Deze nieuwe vacaturebank is speciaal opgericht op om uw doorstroom hierin te verspoedigen.

Inloggen als:
Werknemer
Werkgever
De dagbesteding van Alex

Ik ben erg blij met mijn nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden via Zoekjedagbesteding.nl Maak er ook snel gebruik van.

Lees meer
Hoe werkt Zoekjedagbesteding.nl

Zoekjedagbesteding.nl is een onafhankelijke vacaturebank die toegang biedt tot vacatures voor de dagbestedingen. Dit is landelijk opgezet en biedt u dus een groots aanbod van verschillende leuke en uitdagende vacatures.

Lees meer
Ook wij maken graag gebruik van Zoekjedagbesteding.nl Zet ook snel uw vacatures erop.
's-Heerenloo
Grand Café Alleman

Aanmelden als werkgever